Greasy Fork is available in English.

AC-baidu: 优化百度、搜狗、谷歌搜索结果之重定向 lite

1.繞過百度、搜狗搜索結果中的自己的跳轉鏈接,直接訪問原始網頁-反正都能看懂

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2019-12-08 0 15
2019-12-07 8 217
2019-12-06 8 257
2019-12-05 10 270
2019-12-04 7 254
2019-12-03 9 247
2019-12-02 15 288
2019-12-01 8 200
2019-11-30 13 218
2019-11-29 8 250
2019-11-28 7 275
2019-11-27 8 235
2019-11-26 9 268
2019-11-25 12 287
2019-11-24 4 183
2019-11-23 6 235
2019-11-22 8 262
2019-11-21 6 258
2019-11-20 5 249
2019-11-19 3 269
2019-11-18 7 273
2019-11-17 6 201
2019-11-16 9 203
2019-11-15 4 255
2019-11-14 6 260
2019-11-13 7 253
2019-11-12 6 256
2019-11-11 4 287
2019-11-10 1 226
2019-11-09 7 228
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV