Greasy Fork is available in English.

网页限制解除

通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动,改为黑名单制。

ของเมื่อวันที่ 2020-10-07 04:05:17 UTC ดู เวอร์ชันล่าสุด

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2020-10-29 445 17,591
2020-10-28 1,595 73,506
2020-10-27 1,569 73,074
2020-10-26 1,444 75,973
2020-10-25 1,263 62,024
2020-10-24 1,501 62,112
2020-10-23 1,495 71,974
2020-10-22 1,623 72,354
2020-10-21 1,532 72,290
2020-10-20 1,567 72,098
2020-10-19 1,529 75,267
2020-10-18 1,391 60,292
2020-10-17 1,389 61,748
2020-10-16 1,451 71,248
2020-10-15 1,630 71,718
2020-10-14 1,761 71,669
2020-10-13 1,585 70,853
2020-10-12 1,462 73,116
2020-10-11 1,458 61,111
2020-10-10 1,655 70,395
2020-10-09 1,572 73,865
2020-10-08 1,411 60,759
2020-10-07 1,303 57,114
2020-10-06 1,083 54,564
2020-10-05 914 52,803
2020-10-04 956 51,839
2020-10-03 971 50,683
2020-10-02 949 49,642
2020-10-01 828 47,523
2020-09-30 1,039 64,536
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV