Greasy Fork is available in English.

网页限制解除(改)

通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2020-08-06 603 27,778
2020-08-05 1,347 69,360
2020-08-04 1,355 69,431
2020-08-03 1,325 72,032
2020-08-02 1,061 58,557
2020-08-01 1,054 59,837
2020-07-31 1,172 68,494
2020-07-30 1,279 69,426
2020-07-29 1,138 69,424
2020-07-28 1,223 69,760
2020-07-27 1,289 72,083
2020-07-26 1,188 58,777
2020-07-25 1,060 59,551
2020-07-24 1,201 68,317
2020-07-23 1,275 69,638
2020-07-22 1,189 69,491
2020-07-21 1,326 69,823
2020-07-20 1,346 72,258
2020-07-19 1,100 59,712
2020-07-18 1,168 60,759
2020-07-17 1,368 69,320
2020-07-16 1,284 69,718
2020-07-15 1,295 69,915
2020-07-14 1,196 70,712
2020-07-13 1,206 73,500
2020-07-12 1,119 60,676
2020-07-11 1,136 61,686
2020-07-10 1,267 70,944
2020-07-09 1,245 71,650
2020-07-08 1,337 72,424
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV