Greasy Fork is available in English.

网页限制解除(改)

通杀大部分网站,可以解除禁止复制、剪切、选择文本、右键菜单的限制。原作者cat73,因为和搜索跳转脚本冲突,遂进行了改动。

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2020-11-28 942 38,957
2020-11-27 1,415 78,183
2020-11-26 1,923 78,488
2020-11-25 1,953 78,714
2020-11-24 1,460 78,376
2020-11-23 1,993 81,839
2020-11-22 1,682 66,898
2020-11-21 1,651 68,053
2020-11-20 1,667 77,601
2020-11-19 1,711 77,836
2020-11-18 1,677 75,422
2020-11-17 1,690 76,011
2020-11-16 1,685 81,494
2020-11-15 1,655 66,418
2020-11-14 1,692 64,503
2020-11-13 1,617 73,820
2020-11-12 1,669 73,787
2020-11-11 1,561 73,932
2020-11-10 1,693 75,370
2020-11-09 1,623 77,614
2020-11-08 1,773 62,530
2020-11-07 1,556 63,338
2020-11-06 1,656 73,234
2020-11-05 1,587 73,636
2020-11-04 1,654 73,802
2020-11-03 1,523 73,785
2020-11-02 1,621 77,634
2020-11-01 1,363 62,450
2020-10-31 1,300 64,394
2020-10-30 1,414 72,488
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV