Greasy Fork is available in English.

淘宝搜索页自动勾选排序筛选

自动按照你想要的设置排序,省去了点点点和刷新的烦人操作,支持自动勾选双十一与设置价格区间

จำนวนการติดตั้งรายวัน

จำนวนการติดตั้งรายสัปดาห์

จำนวนการตรวจสอบการอัปเดตรายวัน

ข้อมูลดิบ

วันที่ จำนวนการติดตั้ง จำนวนการตรวจสอบการอัปเดต
2020-01-29 0 7
2020-01-28 0 11
2020-01-27 0 13
2020-01-26 0 10
2020-01-25 0 9
2020-01-24 0 8
2020-01-23 0 12
2020-01-22 0 8
2020-01-21 0 7
2020-01-20 0 13
2020-01-19 0 11
2020-01-18 0 10
2020-01-17 0 11
2020-01-16 0 8
2020-01-15 0 16
2020-01-14 0 14
2020-01-13 0 18
2020-01-12 0 14
2020-01-11 1 15
2020-01-10 0 14
2020-01-09 0 15
2020-01-08 0 15
2020-01-07 0 14
2020-01-06 0 18
2020-01-05 0 8
2020-01-04 0 20
2020-01-03 0 13
2020-01-02 0 19
2020-01-01 0 10
2019-12-31 0 16
ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดแบบ: JSON CSV