สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้!

BUG报告。

About: AC-从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义网站
例如:
谷歌 搜索 :打字员 千字 多少钱
第二个结果是 搜索结果_打字员一千字多少钱 - 百度知道
网址是以http://zhidao.baidu.com/index?word= 为开头的,
如果修改脚本加上 "zhidao.baidu.com/index?", 是可以过滤的。
但是加上 "zhidao.baidu.com/index?word", 过滤就失效了。
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น