สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้!

用了脚本google搜索有点卡

About: AC-从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义网站 [Preview]
每次输入关键字后回车,在出现搜索结果页面时,都会卡上1-2秒。百度还好没啥问题

ความคิดเห็น

 • 刚更新,求测试~~等结果中......
 • 更新了0.1.5 ,发现没效果了,不管谷歌还是百度,屏蔽没生效- -
 • 确实0.1.5失效了,百度搜索卡饭教程,就会出现卡饭教程地址,退回到0.1.4就好了
 • 求再次测试,哈哈哈哈哈哈哈,反正找人测试不要钱,只在搞了谷歌的,百度就炸了
 • แก้ไข October 2015 Firefox
  inDarkness พูดว่า:

  求再次测试,哈哈哈哈哈哈哈,反正找人测试不要钱,只在搞了谷歌的,百度就炸了

  0.1.8和BaiduMonkey11.8冲突

 • 自动翻页的情况下,第二页及以后,搜索还是会出现卡饭教程的结果,0.1.4
 • 0.1.8很不错了!GOOD!
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น