สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้!

数组越界bug

About: AC-从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义网站 [Preview]

for(var i = 1; i <= x.length; i++)导致x[i]越界
应该修改成for(var i = 0; i < x.length; i++)

Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น