สวัสดี แขกผู้มาเยือน!

ดูเหมือนว่าคุณพึ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรก ถ้าคุณต้องการที่จะเข้าร่วมชุมชนออนไลน์ของเรา คลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งเหล่านี้!

在使用百度搜索的时候会提示一个错误而导致无效

About: AC-从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义网站

来自Chrome Console的提示:
(program):3 ERROR: Execution of script 'AC-从Google Baidu Bing等搜索引擎结果中屏蔽自定义网站' failed! MutationObserver is not a constructor

ความคิดเห็น

  • 哦哦,之前遗留的问题,我马上更新下,这个问题貌似是谷歌改版之后导致的,我也不知道为啥会这样,其他脚本都更新了的,这是这个忘了P_P
  • inDarkness พูดว่า:

    哦哦,之前遗留的问题,我马上更新下,这个问题貌似是谷歌改版之后导致的,我也不知道为啥会这样,其他脚本都更新了的,这是这个忘了P_P

    是的,我研究了一圈也没发现有语法或者逻辑错误,但它就是提示错误。。
    谢谢啦~
Sign In หรือ Register เพื่อแสดงความคิดเห็น