Greasy Fork is available in English.

Selection and Copying Restorer (Universal)

Lås upp högerklick, ta bort begränsningar för kopiering, klippning, textval, högerklickmeny, textkopiering, textval, högerklick på bild, etc. Förbättra funktioner: Välj text av hyperlänk med Alt-tangenten.

Besök författarens supportsida.

Ask a question, post a review, or report the script.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.