Greasy Fork is available in English.

sljeff

Skripty

 1. PC微博首页时间线正确排布 - 让微博时间线正确排布

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  13
  Celkový počet inštalácií
  13 634
  Hodnotenie
  88 0 2
  Vytvorené
  Akutalizované
 2. AcFun HTML5播放器 - 把flash播放器的位置去掉,嵌入手机版 AcFun 的 HTML5 播放器

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  1
  Celkový počet inštalácií
  7 345
  Hodnotenie
  40 0 1
  Vytvorené
  Akutalizované
 3. 微博超级话题签到 - 在网页端自己的微博主页,把自己关注的超级话题一键全部签到。注意:只能在自己的个人主页签到。

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  560
  Hodnotenie
  6 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 4. 关掉开通 QQ 空间的提示 - 再关掉 QQ 空间之后,每次进入空间时都会有一个烦人的提示。这个脚本去掉这个提示。

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  292
  Hodnotenie
  3 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 5. bilibili 直播 HTML5 播放器 - B 站的直播的 HTML5 播放器

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1 704
  Hodnotenie
  21 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 6. 咪咕直播界面精简 - try to take over the world!

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  23
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 7. 阿里云es优化 - try to take over the world!

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  9
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 8. sentry适合竖屏 - 把侧边栏去掉

  Autor
  sljeff
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  1
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované