Greasy Fork is available in English.

wdssmq

博客:https://www.wdssmq.com

QQ: 349467624 QQ

QQ群:QQ群

GitHub:https://github.com/wdssmq

Script Sets

Skripty

 1. DZ回复可见助手 - 简化论坛中的回复可见操作(QQ群:189574683)

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  2
  Celkový počet inštalácií
  6 591
  Hodnotenie
  80 0 1
  Vytvorené
  Akutalizované
 2. 海腾之眼(贴吧防和谐) - 对贴吧发言进行混淆,浏览已加密内容时可自动还原;QQ群:189574683

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  318
  Hodnotenie
  5 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 3. 前台编辑文章入口 For Z-Blog - 置百丈玄冰而崩裂,掷须臾池水而漂摇。

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  11
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 4. ZBLOG订单搜索 - 供开发者搜索订单,附带隐藏未付订单;

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  40
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 5. QQ群管理批量踢人 - 自动选择20名成员

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  156
  Hodnotenie
  6 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 6. Markdown If Needed - 在需要的地方启用MarkDown语法,添加格式帮助链接及 Markdown 工具栏

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  63
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 7. 重新发布btsynckeys的Key以实现置顶! - 此脚本在删除旧Key的同时会将相应的Key及说明保存至浏览器内供自动填充!!

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  16
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 8. Kisssub Diy - 自用脚本备份

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  13
  Hodnotenie
  0 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 9. ZBP-CVP插件工具 For 腾讯云点播 - 用于快捷得到`[cloudVideo:tencent:${strID}]${strTitle}[/cloudVideo]`格式的代码;

  Autor
  wdssmq
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  10
  Hodnotenie
  1 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované