Greasy Fork is available in English.

Nahlásiť používateľa

sakura-flutter

Firefox version Firefox version Chrome version

如果 遇到问题 请首先更新浏览器版本,必须要保证 chromium 版本 80+ 噢~

!!

反馈时遵循格式:
1 在什么环境/情况下遇到了什么问题; 2 如何重现该问题; 3 你希望得到什么结果。 能带上 对应链接 就更好啦~

仅一句话“它坏掉了/有问题”并不能描述问题。

!!

网站不断地更新,脚本总会有失效的一天,理性反馈,静待更新~

出门前对冰箱说你帮我冰好可乐等我回来喝喔!    对风扇说你不要一直摇头舍不得我走的样子嘛!     最后对自己说路上小心早点回来啊! (哭唧唧!)

Nedávne komentáre

Zobraziť všetku aktivitu používateľa

Script Sets

Skripty

Žiadne skripty nevyhovujú nastavenému filtru.