Greasy Fork is available in English.

Obľúbené by xc3668

 1. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Autor
  xinggsf
  Denne inštalácií
  404
  Celkový počet inštalácií
  425 563
  Hodnotenie
  1785 11 6
  Vytvorené
  Akutalizované
 2. bilibili merged flv+mp4+ass+enhance - bilibili/哔哩哔哩:超清FLV下载,FLV合并,原生MP4下载,弹幕ASS下载,CC字幕转码ASS下载,AAC音频下载,MKV打包,播放体验增强,原生appsecret,不借助其他网站

  Autor
  Xmader
  Denne inštalácií
  147
  Celkový počet inštalácií
  77 549
  Hodnotenie
  279 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 3. 网易云音乐直接下载 - 在单曲页面显示歌词、翻译、封面、MV、歌曲下载链接并以高音质试听。同时支持歌单、专辑等页面直接下载单曲、封面、歌词(压缩包)。如遇到错误,请阅读附加信息后进行反馈。

  Autor
  ocrosoft
  Denne inštalácií
  32
  Celkový počet inštalácií
  68 812
  Hodnotenie
  274 3 1
  Vytvorené
  Akutalizované

Odoslať skript, ktorý ste napísali (alebo naučiť sa ako ho napísať)