Greasy Fork is available in English.

Obľúbené by iamsdx

 1. 视频网HTML5播放小工具 - 三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、PPTV、芒果TV、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、乐视、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

  Autor
  xinggsf
  Denne inštalácií
  427
  Celkový počet inštalácií
  425 039
  Hodnotenie
  1785 11 6
  Vytvorené
  Akutalizované
 2. Yet Another Weibo Filter - Sina Weibo feed filter by keywords, authors, topics, source, etc.; Modifying webpage layout

  Autor
  ts
  Denne inštalácií
  88
  Celkový počet inštalácií
  140 338
  Hodnotenie
  1289 2 1
  Vytvorené
  Akutalizované
 3. 贴吧页面精简 - 【可能是你遇到的最好用的贴吧精简脚本】,完全去除各种广告及扰眼模块,全面支持各种贴吧页面,免登录看帖,【倒序看帖】

  Autor
  BackRunner
  Denne inštalácií
  50
  Celkový počet inštalácií
  72 241
  Hodnotenie
  589 2 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 4. BaiduPan Explorer - [下载大文件] [批量下载] [文件夹下载] [百度网盘] [百度云盘] [百度云盘企业版] [企业版] [baidu] [baiduyun] [yunpan] [baiduyunpan] [eyun]

  Autor
  luochenzhimu
  Denne inštalácií
  25
  Celkový počet inštalácií
  24 593
  Hodnotenie
  100 1 1
  Vytvorené
  Akutalizované
 5. 微博部分页面HTTP转HTTPS - 将微博部分页面自动跳转https避免需要重新登录。

  Autor
  Chitose Ikeda
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  212
  Hodnotenie
  2 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované
 6. Weibo Supervisor Blacklist Tool - 帮您自动化解决拉黑微博监督员的烦恼,脚本会在后台帮您逐个慢慢拉黑(不过很抱歉,脚本并没有取消拉黑的功能,敬请见谅)

  Autor
  ts
  Denne inštalácií
  0
  Celkový počet inštalácií
  117
  Hodnotenie
  5 0 0
  Vytvorené
  Akutalizované

Odoslať skript, ktorý ste napísali (alebo naučiť sa ako ho napísať)