Greasy Fork is available in English.

TW-Collections-CZ Translation

Czech (čeština) Translation - TW-Collections - (Dr.Keeper)

// ==UserScript==
// @name TW-Collections-CZ Translation
// @namespace TomRobert
// @author Dr.Keeper (updated by Tom Robert)
// @description Czech (čeština) Translation - TW-Collections - (Dr.Keeper)
// @include http*://*.the-west.*/game.php*
// @version 1.4.0
// @grant none 
// ==/UserScript==
(function (e) {
 var t = document.createElement('script');
 t.type = 'application/javascript';
 t.textContent = '(' + e + ')();';
 document.body.appendChild(t);
 t.parentNode.removeChild(t)
})
(function () {
 if (window.location.href.indexOf('.the-west.') > 0) {
  TWT_ADDLANG = {
   translator: 'Dr.Keeper',
   idscript: '7260',
   version: '1.4.0',
   short_name: 'cz',
   name: 'Čeština',
   translation: {
    description: '<center><BR /><b>TW-Collections</b><br>Tipy a podávání zpráv chybí položek sbírky<br>seznam sbírkových předmětů potřeby<br>Bankovní poplatky na myši nad<br>Různé zkratky<br>Smazat všechny zprávy<br>Dodatečné tlačítka v inventáři<br>etc...',
    Options: {
     tab: {
      setting: 'Nastavení'
     },
     checkbox_text: {
      box: {
       title: 'Funkce / Menu',
       options: {
        goHome: 'Jít do svého města',
        goToDaily1: 'Město Duchů',
        goToDaily2: 'Indiánská rezervace',
        ownSaloon: 'Otevřít salón',
        openMarket: 'Otevřít trh',
        forum: 'Otevřít fórum',
        mobileTrader: 'Otevřít podomního obchodníka',
        listNeeded: 'Potřebné předměty do kolekcí'
       }
      },
      collection: {
       title: 'Kolekce',
       options: {
        gereNewItems: 'Spravovat nové předměty na základě hotových úspěchů',
        patchsell: 'Zobrazovat chybějící předměty v Inventáři',
        patchtrader: 'Zobrazovat chybějící předměty v Obchodech',
        patchmarket: 'Zobrazovat chybějící předměty na Trhu',
        showmiss: 'Seznam chybějících předmětů v tipu',
        filterMarket: 'Filtr na Trhu: Zobrazit pouze chybějící předměty (kolekce)'
       }
      },
      inventory: {
       title: 'Tlačítka v inventáři',
       //doublons: 'Další tlačítka v inventáři (duplicitní a použitelné věci, recepty, sady)',
       options: {
        doublons: 'Přidat tlačítko pro vyhledání duplicitních věcí',
        useables: 'Přidat tlačítko pro vyhledání použitelných produktů',
        recipe: 'Přidat tlačítko pro vyhledání receptů',
        sets: 'Přidat tlačítko pro seznam sad',
        sum: 'Při vyhledávání zobrazovat součet prodejní hodnoty předmětů'
       }
      },
      miscellaneous: {
       title: 'Ostatní',
       options: {
        lang: 'Jazyk',
        logout: 'Přidat tlačítko pro odhlášení',
        deleteAllReports: 'Přidat tlačítko na smazání reportů',
        showFees: 'Přidat poplatky banky při najetí myši',
        popupTWT: 'Otevřít menu TW kolekcí po najetí myší'
       }
      },
			craft: {
        title: 'Craft',
        options: {
         filterMarket: 'Icon for searching craft item in the market',
         filterMiniMap: 'Icon for searching craft item job in the minimap'
        }
       },
      twdbadds: {
       title: 'Přídavek Cloth-calc',
       options: {
        filterBuyMarket: 'Filtr trhu: Ukaž pouze chybějící předměty <a target=\'_blanck\' href="http://tw-db.info/?strana=userscript">(twdb add)</a>',
        //addNewToShop: 'Ukaž nové předměty v obchodě'
       }
      }
     },
     message: {
      title: 'Informace',
      message: 'Nastavní bylo uloženo',
      reloadButton: 'Aktualizujte si okno',
      gameButton: 'Návrat do hry',
      indispo: 'Nastavení není k dispozici (Kolekce jsou zkompletovány, nebo není dostupný skript)',
      more: 'Jiné?',
      moreTip: 'Otevřít stránku s tipy k překladu'
     },
     update: {
      title: ' Aktualizace TW Collections',
      upddaily: 'Každý den',
      updweek: 'Každý týden',
      updnever: 'Nikdy',
      checknow: 'Zkontrolovat hned?',
      updok: 'TW Collections skript je aktuální',
      updlangmaj: 'Je dostupná jedna nebo více aktualizací pro balíčky jazyků.<BR>Klikni na odkazy níže pro aktualizaci.',
      updscript: 'Je dostupná aktualizace pro skript TW Collections<br/>Aktualizovat?',
      upderror: 'Nepodařilo se provézt aktualizaci, měl by jsi aktualizovat jazyky ručně.'
     },
     saveButton: 'Uložit'
    },
		Craft: {
      titleMarket: 'Search this item in the market',
      titleMinimap: 'Find corresponding job in the minimap'
     },
    ToolBox: {
     title: 'Funkce',
     list: {
      openOptions: 'Nastavení',
     }
    },
    Doublons: {
     tip: 'Ukázat pouze duplicitní věci',
     current: 'Aktuální výběr',
     noset: 'Bez setových předmětů',
     sellable: 'Prodejné',
     auctionable: 'Dražitelné',
     tipuse: 'Ukázat pouze použitelné věci',
     tiprecipe: 'Ukázat pouze recepty',
     tipsets: 'Ukázat pouze setové věci',
     sellGain: '$ od obchodníka'
    },
    Logout: {
     title: 'Odhlásit se'
    },
    AllReportsDelete: {
     button: 'Odstranit vše',
     title: 'Odstranit všechny oznámení',
     work: 'Práce',
     progress: 'Postup',
     userConfirm: 'Potvrzení uživatele',
     loadPage: 'Načíst stránku',
     deleteReports: 'Smazat oznámení',
     confirmText: 'Smazat všechny oznámení - Jste si jistí?',
     deleteYes: 'Ano, smazat',
     deleteNo: 'Ne, nemazat!',
     status: {
      title: 'Status',
      wait: 'Načítání',
      successful: 'Dokončeno',
      fail: 'Chyba',
      error: 'Chyba'
     }
    },
    fees: {
     tipText: '%1% Poplatky: $%2'
    },
    twdbadds: {
     buyFilterTip: 'Ukaž pouze chybějící předměty',
     buyFilterLabel: 'Chybějící předměty'
    },
    collection: {
     miss: 'Schází : ',
		 colTabTitle: 'Collections',
     setTabTitle: 'Sets',
     thText: '%1 Chybějících předmětů',
     thEncours: 'O tento předmět se již ucházíš',
     thFetch: 'Můžeš si tento předmět vyzvednout na trhu v %1',
     allOpt: 'Vše',
     collectionFilterTip: 'Ukaž pouze předměty z kolekcí',
     collectionFilterLabel: 'Pouze kolekce',
     select: 'Zvol >>',
     listText: 'Předměty potřebné do kolekcí',
		 listSetText: 'Set\'s items needed',
     filters: 'Filtry',
     atTrader: 'Prodejné podomním obchodníkem',
     atBid: 'Stávající příhozy',
     atCurBid: 'Ukončené příhozy',
     atTraderTitle: 'Ukaž předměty, které prodává podomní obchodník',
     atBidTitle: 'Ukaž aktuální příhozy',
     atCurBidTitle: 'Ukaž předměty připravené k vyzvednutí',
     searchMarket: 'Prohledej trh',
     patchsell: {
      title: 'Potřebné předměty pro již započatou kolekci',
     }
    }
   },
   // DO NOT CHANGE BELOW THIS LIGNE
   init: function () {
    var that = this;
    if (typeof window.TWT == 'undefined'
    || window.TWT == null) {
     EventHandler.listen('twt.init', function () {
      TWT.addPatchLang(that);
      return EventHandler.ONE_TIME_EVENT;
     });
    } else {
     EventHandler.signal('twt_lang_started_'
     + that.short_name);
     TWT.addPatchLang(that);
    }
   }
  }.init();
 }
});