Greasy Fork is available in English.

Tlačidlo prekladu komentárov na YouTube

Pridajte tlačidlo prekladu do komentárov na YouTube && Live Chat Translation

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

 • v5.2.0 25.12.2022

  尝试修复按钮无法加载的BUG,感谢@CY Fung提供的帮助

 • v5.1.1 24.12.2022

  Merry Christmas!

 • v5.1.0 21.12.2022

  优化评论按钮

 • v5.0.4 18.12.2022
 • v5.0.4 18.12.2022
 • v5.0.4 18.12.2022
 • v5.0.3 18.12.2022
 • v5.0.3 18.12.2022
 • v5.0.3 18.12.2022
 • v5.0.2 18.12.2022
 • v5.0.1 17.12.2022

  fix description BUG

 • v5.0.0 17.12.2022

  ** 简介翻译现已加入豪华套餐

 • v4.0.0 15.12.2022

  ** 新增标题翻译及开关修复BUG

 • v3.2.2 13.12.2022

  更新英文按钮名称 -> Translate Original

 • v3.2.1 12.12.2022
 • v3.2.0 12.12.2022

  修复了更换排序方式后,按钮翻译不正确的BUG

 • v3.1.0 12.12.2022

  按钮名称静态化

 • v3.0.2 11.12.2022
 • v3.0.1 10.12.2022
 • v3.0.0 09.12.2022

  使用了一种全新的循环算法,现在翻译内容将能够显示的更完美

 • v2.0.0 08.12.2022

  多语言支持注释更新

 • v1.0.0 08.12.2022
 • v1.0.0 08.12.2022

  ***** 添加多语言支持 --- 自动识别日语、韩语、中文繁体、英语等80+种语言。

 • v0.3.0 08.12.2022

  现在翻译内容将能够保留大部分emoji,提升体验

 • v0.2.0 07.12.2022

  **支持子评论翻译,兼容早期浏览器

 • v0.1.3 06.12.2022

  尝试修复在0.1.2中引入的纯文本检查BUG

 • v0.1.2 06.12.2022

  更新脚本注释

 • v0.1.1 06.12.2022

  尝试修复在某些特殊文本下 文本翻译出现异常的情况

 • v0.1.0 06.12.2022
 • v0.0.1 06.12.2022

Zobraziť všetky verzie skriptu