Greasy Fork is available in English.

commanLibs

这是一个commanLibs,只能通过 @require 调用而非直接安装的脚本

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/452053-commanlibs/code/commanLibs.js?version=1098094

Autor
zhanfk2
Verzia
0.0.1.20220926130517
Vytvorené
26.09.2022
Aktualizované
26.09.2022
Licencia
neuvedené

commanLibs