Greasy Fork is available in English.

Toast

Toast或Toast[type] 调用

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/411093-toast/code/Toast.js?version=895849

Autor
sakura-flutter
Hodnotenie
0 0 0
Verzia
0.0.1.20201205052512
Vytvorené
09.09.2020
Aktualizované
05.12.2020
Licencia
neuvedené
Spustiť na
Všetkých stránkach

依赖 vue3
Toast(content, [duration])
toast = Toast[type: info|success|warning|error](content, [0])
toast.close()