Greasy Fork is available in English.

ChaoXing html5 video support

强制超星视频支持html5视频播放器

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/410993-chaoxing-html5-video-support/code/ChaoXing%20html5%20video%20support.js?version=857025

Autor
KL-Skeleton
Hodnotenie
0 0 0
Verzia
0.0.1.20201013081831
Vytvorené
Aktualizované
Licencia
neuvedené
Spustiť na
Všetkých stránkach