Greasy Fork is available in English.

Netease cloud music controller

Chrome global media control support for netease cloud music

Autor
superboy724
Denne inštalácií
1
Celkový počet inštalácií
18
Hodnotenie
0 0 0
Verzia
1.0.3
Vytvorené
Akutalizované
Licencia
neuvedené
Spustiť na
  • music.163.com

Autorov popis

给网易云添加Global Media Controls的支持

本脚本仅支持Chrome 77以上版本的浏览器,需要安装油猴插件

支持网易云音乐通过Chrome的Global media controls进行歌曲信息显示,播放/暂停,上一曲下一曲的控制