Greasy Fork is available in English.

新·真·洛谷屏蔽功能

拉低质量小学生?仗势怼人大佬佬?不存在的!

Autor
King Arachnida
Denne inštalácií
2
Celkový počet inštalácií
45
Hodnotenie
1 0 0
Verzia
2.45
Vytvorené
Akutalizované
Licencia
GPL-3.0
Spustiť na

Autorov popis

新·洛谷屏蔽功能完善

Truly Luogu Shield


Why choose this?

  我们不能改变他人,我们选择改变自己。
  人所为人,是因如是。
  我们的祖先探头出水,用有力的四肢换掉孱弱的鳍尾;健壮的古猿挺起胸膛,站立在丛林之中草原之上称霸称王。闪耀的青铜鼎下是石器的碎片,轰鸣的内燃机里存木质的残骸。
  我们与怪兽之王合力斩杀三头巨龙,我们在1999之战击退来犯文明。在我们的蓝色星球上,从未被发现的SCP项目数以千计。最深最恶的阴暗里,旧日支配者的冷眼化作深渊凝视了我们万年。
  世界从未存在一丝美好,人类也将永不停下改变自我的步伐。
  当世界渐渐礼崩乐坏,曾被我们熟知的秩序分崩离析,孤独的拓荒者,要在虚无之中何去何从?


人话:

  在你将要看到睿智言论时屏蔽掉,全都没了。还各位一个清爽的学习娱乐体验。
  持续更新其他站点的屏蔽脚本在GitHub上,链接:https://github.com/Virtual-Dimension/TrulyShield