Greasy Fork is available in English.

网站好帮手

本脚本提供了一系列小工具,在您访问互联网网站的时候加快您访问网站的速度和提高您的工作效率。包括删除服务器重定向(支持全网网站)

Nainštalovať tento skript?
Autor skriptu navrhuje

Tiež sa vám môže páčiť GreasyFork网站助手.

Nainštalovať tento skript
Autor
浴火凤凰
Denne inštalácií
6
Celkový počet inštalácií
523
Hodnotenie
6 0 0
Verzia
0.1.4
Vytvorené
Akutalizované
Licencia
neuvedené
Spustiť na
Všetkých stránkach

脚本功能还在不断更新过程中,敬请期待。

目前脚本提供的功能:

1.删除服务器跳转重定向

1.本脚本会在网站左下角生成一个悬浮按钮,点击可以删除服务器重定向。

2.对于动态加载的页面,就是随着鼠标滚动滚动条,下面不断增加新的内容的页面,需要再次点击删除重定向按钮才能对新内容生效。

3.本脚本支持全网网站,可以删除全网网站的跳转重定向功能,删除重定向脚本很多,但是大部分都是只支持部分网站,安装了本脚本您再也不用为脚本不支持您的网站而发愁,再也不用苦苦等待脚本作者的更新去支持您的网站了。

4.本脚本自带支持三个网站(知乎、简书、掘金)的删除重定向功能。其它网站需要您单独配置。

5.对于没有设置过删除链接的网站,单击删除按钮会提示您进行设置,只需设置一次,即可永久使用。

6.对于没有网址基础的用户,我们简单普及一下基础知识,见到类似于下面的两类网址,一般就是服务器跳转网址。
https://link.aaa.com/?t=https://www.bbb.com/。

https://link.aaa.com/?p=s&t=https://www.bbb.com/。

一句话,一般网址 =http开始一个新的网址 =前面的部分就是我们要删除的部分。

本脚本每个网站支持设置两个这样的网址前缀,自己摸索出经验之后,在第一次点击删除重定向按钮的时候 把上面的网址填入脚本的提示输入框里面即可,下次访问网站的时候,即可正常使用删除重定向功能了。

2.回到顶部 功能(2020-04-19)

在高度大于2000的页面右下角会显示一个 “回到顶部”的按钮

亲,觉得此脚本好用的话登录一下账号,给个好评呗。