Greasy Fork is available in English.

一键VIP视频解析、去广告(全网),一站式音乐搜索下载,百度云离线跳转,获取B站封面,淘宝京东优惠券 2019-09-02 更新,报错请及时反馈

在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频;支持优酷vip,腾讯vip,爱奇艺vip,芒果vip,乐视vip等常用视频...一站式音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅,优惠券查询

Verzia zo dňa 02.09.2019. Pozri najnovšiu verziu.

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

 • v4.2.34 06.07.2021 update
 • v4.2.33 05.07.2021 update
 • v4.2.30 05.07.2021 update
 • v4.2.32 02.07.2021 Update master to output generated at 212ff61
 • v4.2.32 02.07.2021 Update master to output generated at e12f1b2
 • v4.2.31 22.06.2021 Update master to output generated at 5e9b9f6
 • v4.2.31 18.06.2021 Update master to output generated at c4d99ed
 • v4.2.30 17.06.2021 Update master to output generated at 93ff737
 • v4.2.29 16.06.2021 Update master to output generated at 5307b14
 • v4.2.29 15.06.2021 Update master to output generated at cee3c01
 • v4.2.29 15.06.2021 Update master to output generated at 22ef0ae
 • v4.2.28 12.06.2021 Update master to output generated at 0991aa6
 • v4.2.28 12.06.2021 Update master to output generated at 35581a2
 • v4.2.27 12.06.2021 Update master to output generated at 05809b9
 • v4.2.27 12.06.2021 Update master to output generated at e7ff422
 • v4.2.27 12.06.2021 Update master to output generated at 41c1c84
 • v4.2.26 11.06.2021 Update master to output generated at 2166a02
 • v4.2.25 11.06.2021 Update master to output generated at 09e6e68
 • v4.2.25 10.06.2021 Update master to output generated at d9cec52
 • v4.2.25 10.06.2021
 • v4.2.24 06.06.2021 Update master to output generated at e2e8e02
 • v4.2.24 03.06.2021 Update master to output generated at f8cecf8
 • v4.2.23 31.05.2021 Update master to output generated at 8cdb5eb
 • v4.2.23 20.05.2021 Update master to output generated at 62c6b13
 • v4.2.22 14.03.2021 Update master to output generated at d051985
 • v4.2.21 05.03.2021 Update master to output generated at 2285ae7
 • v4.2.20 11.01.2021 Update master to output generated at 03765cc
 • v4.2.20 09.01.2021 Update master to output generated at 4ceeb71
 • v4.2.19 26.12.2020 Update master to output generated at f016f31
 • v4.2.18 16.11.2020 Update master to output generated at f452667
 • v4.2.17 16.10.2020 Update master to output generated at 2a4ff39
 • v4.2.16 02.09.2020 Update master to output generated at ab82f11
 • v4.2.16 02.09.2020 Update master to output generated at 736a3df
 • v4.2.15 11.08.2020 Update master to output generated at 9652c7b
 • v4.2.14 07.08.2020 Update master to output generated at ff08439
 • v4.2.14 03.08.2020 Update master to output generated at 5d50496
 • v4.2.13 30.07.2020 Update master to output generated at e774946
 • v4.2.12 30.07.2020 Update master to output generated at 67e4234
 • v4.2.12 21.07.2020 Update master to output generated at 6053c3e
 • v4.2.11 16.07.2020 Update master to output generated at cb6df03
 • v4.2.11 15.07.2020 Update master to output generated at c3d556a
 • v4.2.10 14.07.2020 Update master to output generated at 8af8d25
 • v4.2.10 14.07.2020 Update master to output generated at 1cdfb15
 • v4.2.9 07.07.2020 Update master to output generated at 9f05490
 • v4.2.9 07.07.2020 Update master to output generated at 8ff3c12
 • v4.2.8 29.06.2020 Update master to output generated at 10b9c3f
 • v4.2.7 28.06.2020 Update master to output generated at 5a9c1f2
 • v4.2.6 20.06.2020 Update master to output generated at 88f4fe0
 • v4.2.5 20.06.2020 Update master to output generated at a5aba42
 • v4.2.4 19.06.2020 Update master to output generated at 3cc94f0
 • v4.2.4 15.06.2020 Update master to output generated at 6d2e156
 • v4.2.2 06.06.2020 Update master to output generated at 81e4cf8
 • v4.2.1 01.06.2020 Update master to output generated at 6de1aa0
 • v4.2.1 29.05.2020 Update master to output generated at 3d8f1cb
 • v4.2.1 28.05.2020 Update master to output generated at 88ac000
 • v4.2.1 28.05.2020 Update master to output generated at cf1f8fd
 • v4.2.1 27.05.2020 Update master to output generated at 06752e9
 • v4.2.0 25.05.2020 Update master to output generated at 89095f5
 • v4.1.9 11.05.2020 Update master to output generated at 8fd77ca
 • v4.1.8 08.05.2020 Update master to output generated at 529095c
 • v4.1.7 24.04.2020 Update master to output generated at 2834999
 • v4.1.7 24.04.2020 Update master to output generated at 13a5f8d
 • v4.1.6 23.04.2020 Update master to output generated at 4df7c03
 • v4.1.5 17.04.2020 Update master to output generated at e72d870
 • v4.1.5 16.04.2020 修正已知bug
 • v4.1.4 13.04.2020 增加京东历史价格
 • v4.1.3 08.04.2020 流程优化
 • v4.1.2 03.04.2020 4.1.2 变更bili封面按钮位置
 • v4.1.1 31.03.2020 fix loading
 • v4.1.1 31.03.2020 fix sxb
 • v4.1.0 29.03.2020 fix bug
 • v4.0.9 29.03.2020 fix bug
 • v4.0.9 27.03.2020 4.0.9 适应B站新连接类型,修正上学吧答案获取,提高用户体验
 • v4.0.8 19.03.2020 fix string
 • v4.0.8 19.03.2020 Imported from URL
 • v4.0.7 15.03.2020 添加阿里系商品历史价格查询,其他电商页面待集成
 • v4.0.6 12.03.2020 Update OneKeyVip.user.js change Licese
 • v4.0.6 08.03.2020 add bilibili
 • v4.0.5 02.03.2020 fix sxb
 • v4.0.4 29.02.2020 fix music click
 • v4.0.3 28.02.2020 Imported from URL
 • v4.0.2 18.02.2020 Imported from URL
 • v4.0.2 17.02.2020 Imported from URL
 • v4.0.1 14.02.2020 Imported from URL
 • v4.0.0 04.02.2020 Imported from URL
 • v3.5.5 16.01.2020 Imported from URL
 • v3.5.4 11.12.2019 Imported from URL
 • v3.5.3 08.12.2019 Imported from URL
 • v3.5.2 18.11.2019 Imported from URL
 • v3.5.1 16.10.2019 Imported from URL
 • v3.5.0 15.10.2019 Imported from URL
 • v3.4.9 11.10.2019 Imported from URL
 • v3.4.8 30.09.2019 Imported from URL
 • v3.4.7 03.09.2019 Imported from URL
 • v3.4.6 02.09.2019 Imported from URL
 • v3.4.5 31.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.4 23.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.3 22.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.2 15.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.1 15.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.1 14.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.1 13.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.0 04.08.2019 Imported from URL
 • v3.4.0 25.07.2019 Imported from URL
 • v3.3.9 10.07.2019 Imported from URL
 • v3.3.8 09.07.2019 Imported from URL
 • v3.3.4 09.06.2019 Imported from URL
 • v3.3.3 08.06.2019 Imported from URL
 • v3.3.1 07.06.2019 Imported from URL
 • v3.2.9 05.06.2019 Imported from URL