Greasy Fork is available in English.

替换网页字体为微软雅黑,英文及代码字体为Fira Code

替换网页字体为微软雅黑,代码字体为Fira Code

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

  • v0.2 - pre 代码块字体也设置为Fira Code
  • v0.1