Greasy Fork is available in English.

B站无弹幕

自动屏蔽所有bilibili弹幕

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

 • v0.26 - localize update
 • v0.25 - 更新部分定义
 • v0.24 - 更新搜索结果页微缩弹幕屏蔽
 • v0.23 - 更新电视剧区微缩推荐视频弹幕屏蔽失效问题
 • v0.22 - 性能优化/修复个别情况下mini推荐视频小弹幕屏蔽失效问题
 • v0.21 - 更新右侧侧边栏视频推荐缩略图弹幕屏蔽有时不生效问题
 • v0.20 - 更新右侧侧边栏视频推荐缩略图弹幕屏蔽
 • v0.19 - 更新缩略图弹幕屏蔽
 • v0.18 - 更新版本号
 • v0.17 - 修复播放完毕推荐视频跳转后弹幕屏蔽不生效bug
 • v0.16 - B站自带Jquery,回滚
 • v0.15 - 更新$为H5提供的querySelector改进非chrome浏览器的兼容性
 • v0.13
 • v0.12
 • v0.10