Greasy Fork is available in English.

Viewer.js mix

本文件是我将 Viewer.js 的 css 和 JavaScript 后合并到了一个文件中,以便调用。感谢原作者~

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/369647-viewer-js-mix/code/Viewerjs%20mix.js?version=607137

Autor
xuejianxianzun
Hodnotenie
0 0 0
Verzia
0.0.1.20180621115429
Vytvorené
Akutalizované
Licencia
neuvedené
Spustiť na
Všetkých stránkach

Autorov popis

本文件是我将 Viewer.js 的 css 和 JavaScript 后合并到了一个文件中,以便调用。感谢原作者~

github 地址:(https://github.com/fengyuanchen/viewerjs)[https://github.com/fengyuanchen/viewerjs]

修改了脚本中 resize 的处理,见脚本 1900 行。