Greasy Fork is available in English.

Copy URL with Hash

Add a contextmenu command to copy URL with '#' anchor

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

  • v0.1.1 - Fix: find header id, Fix: find header and link, Release v0.1.1
  • v0.1.0 - Imported from URL