Greasy Fork is available in English.

视频网HTML5播放小工具

三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

Denne inštalácií

Počet inštalácií za týždeň

Denne kontrol aktualizácií

Nespracované dáta

Dátum Inštalácií Kontorla aktualizácií
2020-07-14 359 30 751
2020-07-13 429 32 992
2020-07-12 437 27 410
2020-07-11 478 27 845
2020-07-10 424 31 597
2020-07-09 363 31 882
2020-07-08 407 31 716
2020-07-07 412 32 122
2020-07-06 450 33 616
2020-07-05 450 28 070
2020-07-04 485 28 562
2020-07-03 443 32 145
2020-07-02 382 32 014
2020-07-01 394 32 317
2020-06-30 400 32 473
2020-06-29 418 32 725
2020-06-28 425 33 601
2020-06-27 454 28 577
2020-06-26 388 26 797
2020-06-25 394 25 782
2020-06-24 435 32 372
2020-06-23 403 32 691
2020-06-22 425 33 953
2020-06-21 460 28 518
2020-06-20 441 29 525
2020-06-19 474 32 885
2020-06-18 337 33 161
2020-06-17 353 33 519
2020-06-16 357 33 778
2020-06-15 379 34 742
Stiahnuť všetky dáta ako: JSON CSV