Greasy Fork is available in English.

视频网HTML5播放小工具

三大功能 。启用HTML5播放;万能网页全屏;添加快捷键:快进、快退、暂停/播放、音量、下一集、切换(网页)全屏、上下帧、播放速度。支持视频站点:油管、TED、优.土、QQ、B站、西瓜视频、爱奇艺、A站、PPTV、芒果TV、咪咕视频、新浪、微博、网易[娱乐、云课堂、新闻]、搜狐、风行、百度云视频等;直播:斗鱼、YY、虎牙、龙珠、战旗。可增加自定义站点

Denne inštalácií

Počet inštalácií za týždeň

Denne kontrol aktualizácií

Nespracované dáta

Dátum Inštalácií Kontrola aktualizácií
2020-10-21 206 21 309
2020-10-20 267 28 622
2020-10-19 309 30 047
2020-10-18 295 24 565
2020-10-17 316 25 110
2020-10-16 288 28 608
2020-10-15 307 29 019
2020-10-14 327 28 986
2020-10-13 323 28 834
2020-10-12 309 29 926
2020-10-11 360 25 168
2020-10-10 345 28 710
2020-10-09 299 30 213
2020-10-08 323 25 065
2020-10-07 351 23 430
2020-10-06 335 22 447
2020-10-05 316 21 700
2020-10-04 294 21 264
2020-10-03 319 20 785
2020-10-02 222 20 523
2020-10-01 264 19 690
2020-09-30 270 26 729
2020-09-29 287 27 995
2020-09-28 257 28 272
2020-09-27 304 29 425
2020-09-26 313 25 710
2020-09-25 257 29 476
2020-09-24 266 29 557
2020-09-23 328 29 768
2020-09-22 283 29 556
Stiahnuť všetky dáta ako: JSON CSV