Greasy Fork is available in English.

点击变色

点击变色并在新窗口打开 alt+ctrl+c 打开颜色设置面板

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

 • v0.56 - colorjs 改为相对协议加载
 • v0.55 - 修复设置面板有些网站样式不正常的BUG
 • v0.53 - 取消严格模式
 • v0.52 - 小修复
 • v0.51 - 分离颜色和新窗设置,以前设置过的需要重新设置
 • v0.50 - 1.添加启用开关;2.更新设置面板
 • v0.49 - 小修复
 • v0.48 - 更新href对javascript的判定
 • v0.47 - 修复打开同一个链接会累加打开窗口的问题
 • v0.46 - 修复https链接下无法加载颜色插件问题
 • v0.45 - 添加颜色选择器
 • v0.44
 • v0.43
 • v0.42
 • v0.41 - 增加了颜色设置,按alt+ctrl+c 打开设置面板
 • v0.36
 • v0.35
 • v0.34
 • v0.33
 • v0.32
 • v0.31
 • v0.21
 • v0.12
 • v0.11
 • v0.1