Greasy Fork is available in English.

Page Read Mode

[ALT+R] Content reader on any page, selecting the text area automatically or manually.

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

  • v1.1.2 - Synced from GitHub - meta & mdn_cn update
  • v1.1.2 - Synced from GitHub - readMode styleFix & readMe
  • v1.1.1 - Synced from GitHub - readMode v1.1.1
  • v1.1.0 - Imported from URL
  • v1.0.0 - Imported from URL
  • v1.0.0
  • v1.0.0