Greasy Fork is available in English.

WeiboPhotoUrlBatchGet

BatchGetWeiboPhotoURL

Zoznam verzií skriptu, ktorých kód bol aktualizovaný. Zobraziť všetky verzie.

  • v2.1.5 - 修复新装用户无法获取图片的bug
  • v2.1.4 - 1、解决https下不能用的问题。2、添加获取数据不全时的信息提醒。3、代码优化
  • v2.0.3 - 代码写法更新
  • v2.0.2 - 很惭愧,只做了一点微小的修改。
  • v2.0.1 - 修复我的相册界面无法使用的问题
  • v2.0.0 - 支持获取他人的“微博配图”专辑
  • v1.1.2 - 支持更多页面
  • v1.1.1 - 优化了其他域名的支持
  • v1.1.1
  • v1.1.0