Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/11230-%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93/code/%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93.js?version=91690

Autor
xinggsf
Verzia
0.0.1.20151204123348
Vytvorené
26.07.2015
Aktualizované
04.12.2015
Licencia
neuvedené

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数