Greasy Fork is available in English.

LoadScript

一个用于按顺序加载外部js的脚本的库

Verzia zo dňa 2015-05-27 18:09:45 UTC. Pozri najnovšiu verziu.

Tento skript by nemal byť nainštalovaný priamo. Je to knižnica pre ďalšie skripty, ktorú by mali používať cez meta príkaz // @require https://greasyfork.org/scripts/10108-loadscript/code/LoadScript.js?version=54087

Autor
bramblex
Hodnotenie
0 0 0
Verzia
1
Vytvorené
Akutalizované
Licencia
neuvedené
Spustiť na
Všetkých stránkach

简介

一个用于按顺序加载外部js的脚本的库

用法

  var urls = [
   'http://cdnjs.net/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js',
   'http://cdnjs.net/ajax/libs/jquery.blockUI/2.66.0-2013.10.09/jquery.blockUI.min.js'
  ];

  var onReady = function onReady(){
    $.blockUI();
  };

  loadScript(urls, onReady);