Greasy Fork is available in English.

Prevod používateľského CSS na JS

Greasy Fork môže konvertovať používateľské CSS do používateľského formátu JS. Pravidlá @-moz-document sa konvertujú na príkazy if v jazyku JavaScript a vytvárajú CSS, ktoré sa majú použiť. Toto CSS sa pripojí k <head> v prvku <style>.

Prítomnosť niektorých používateľských funkcií CSS vylučuje prevod do používateľského formátu JS. Ak sa tieto prvky zistia, konverzia používateľského JS sa nevykoná.

Používateľský JS Greasy Fork môže načítať CSS trochu inak ako používateľský CSS.

Ak zistíte, že konverzia používateľského JS nefunguje, mali by ste vybrať možnosť, aby nebol dostupný pri aktualizácii používateľského CSS.