Greasy Fork is available in English.

Nasledujúce elementy a atribúty sú povolené. To platí pre HTML aj Markdown (po konverzii na HTML).

Prázdne znaky budú nahradené P alebo BR elementami. URL adresy budú automaticky klikateľné.