Greasy Fork is available in English.

Nasledujúce elementy a atribúty sú povolené. To platí pre HTML aj Markdown (po konverzii na HTML).

Prázdne znaky budú nahradené P alebo BR elementami. URL adresy budú automaticky klikateľné.

Tieto CSS vlastnosti sú povolené pre všetky elementy.

Môžete odkazovať a linkovať na iných používateľov Greasy Fork vo formáte @PouzivatelskeMeno alebo @"Používateľské Meno" (ak používateľské meno obsahuje medzery)