V23.08版本谷歌的人机验证无法正确显示

About: AC-baidu:重定向优化百度搜狗谷歌搜索_去广告_favicon_双列

关闭脚本就可以正确显示了

Prihlásiť saaleboRegistrovať pre komentovanie.