Greasy Fork is available in English.

Arătăm rezultate pentru toate limbile. Arată doar rezultate în limba Română.

 1. 超星学习通网课助手(多接口)(装这一个就够了) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  gfck
  Instalări zilnice
  24.759
  Total instalări
  1.261.580
  Rating-uri
  52 8 8
  Creat
  14-09-2021
  Actualizat
  15-09-2021
 2. 超星学习通助手[最全题库] JS - 超星学习通自动答题,支持章节测验、作业

  Autor
  fqjial
  Instalări zilnice
  24.728
  Total instalări
  1.578.644
  Rating-uri
  37 1 4
  Creat
  24-04-2021
  Actualizat
  02-09-2021
 3. 超星学习通网课助手[最全接口][最强答题][支持图片题] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Autor
  voidcourse
  Instalări zilnice
  23.177
  Total instalări
  581.974
  Rating-uri
  9 1 3
  Creat
  27-09-2021
  Actualizat
  27-09-2021
 4. 超星学习通助手[最新题库](考试专版) JS - 自动搜索尔雅MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目、隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  wosaj
  Instalări zilnice
  3.913
  Total instalări
  835.094
  Rating-uri
  11 1 2
  Creat
  27-04-2021
  Actualizat
  30-08-2021
 5. 超星/学习通助手(查题可用) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频,作业。

  Autor
  mptqcln
  Instalări zilnice
  5.195
  Total instalări
  1.490.588
  Rating-uri
  60 7 1
  Creat
  08-04-2021
  Actualizat
  06-05-2021
 6. 超星学习通网课助手|视频挂机考试答题|全网聚合题库每日自动更新适用于几乎所有专业科目|完全免费永久使用【网课通用版】 JS - 【🥇操作简单】超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。【🔊功能齐全】支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。【📔独家题库】独家丰富试题库,精准识别,答案全对。【✨功能扩展】解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Autor
  Muketool Team
  Instalări zilnice
  4.683
  Total instalări
  401.893
  Rating-uri
  58 4 4
  Creat
  12-05-2021
  Actualizat
  29-09-2021
 7. 超星学习通考试专用版|考试答题|全网聚合题库每日自动更新适用于几乎所有专业科目|完全免费永久使用【考试专用版】 JS - 【🥇操作简单】无需配置安装即可使用【🔊功能齐全】自动搜索超星尔雅学习通MOOC考试答案,支持自动答题、自动切换题目。【📔定制题库】独家定制试题库,精准识别,答案秒出。【✨功能扩展】隐藏答案搜索提示框等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  Muketool Team
  Instalări zilnice
  1.518
  Total instalări
  209.719
  Rating-uri
  17 2 0
  Creat
  17-05-2021
  Actualizat
  29-09-2021
 8. 超星网课助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Autor
  MCDream
  Instalări zilnice
  514
  Total instalări
  674.900
  Rating-uri
  108 6 4
  Creat
  25-11-2020
  Actualizat
  15-10-2021
 9. 超星/学习通助手,自动挂机查题可用(改良版) JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  huanghaha
  Instalări zilnice
  161
  Total instalări
  10.130
  Rating-uri
  1 0 0
  Creat
  09-06-2021
  Actualizat
  09-06-2021
 10. 超星考试助手[MCD-MulAPI] JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。集成各个作者大大的接口,便捷切换

  Autor
  MCDream
  Instalări zilnice
  79
  Total instalări
  62.798
  Rating-uri
  12 2 1
  Creat
  26-11-2020
  Actualizat
  15-10-2021
 11. 网课助手、自带搜题、独家题库、视频挂机播放、自动作业、任务切换 JS - 超星尔雅MOOC自动挂机,无需配置安装即可使用。支持视频、音频、文档、图书自动完成;章节测验自动答题、自动提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等。最新题库、独家丰富试题库,精准识别。解除各类功能限制,支持下载视频、pdf文档,开放自定义参数

  Autor
  liuxiaoming
  Instalări zilnice
  59
  Total instalări
  6.293
  Rating-uri
  2 0 0
  Creat
  03-06-2021
  Actualizat
  09-10-2021
 12. 超星学习通网课助手,多接口,全题库 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  taoaimei
  Instalări zilnice
  26
  Total instalări
  2.160
  Rating-uri
  0 0 0
  Creat
  23-09-2021
  Actualizat
  09-10-2021
 13. 超星网课助手小程序 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、文档、音频、图书自动完成、章节自动答题、自动切换任务点、挂机阅读、自动登录,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Autor
  taoaimei
  Instalări zilnice
  16
  Total instalări
  2.192
  Rating-uri
  7 0 0
  Creat
  22-05-2021
  Actualizat
  27-09-2021
 14. 超星网课助手(最全接口,一个就够) JS - 接口自动提交功能可视化变更,自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数。

  Autor
  anhui666
  Instalări zilnice
  10
  Total instalări
  439
  Rating-uri
  0 0 0
  Creat
  16-09-2021
  Actualizat
  16-09-2021
 15. 超星网课助手(非考试版) for Ne-21 JS - 自动挂机看尔雅MOOC,支持视频、音频、文档、图书自动完成,章节测验自动答题提交,支持自动切换任务点、挂机阅读时长、自动登录等,解除各类功能限制,开放自定义参数

  Autor
  ne-21
  Instalări zilnice
  10
  Total instalări
  2.587
  Rating-uri
  0 0 0
  Creat
  16-05-2021
  Actualizat
  30-09-2021
 16. 香港出生证明,香港出世纸-公证样本网 JS - 香港出生证明加σ抠【⒊O⒏⒏⒋⒌⒎⒊⒌⒎】也叫出世纸,是证明婴儿在香港出生,享有香港籍,其父母是什么籍不受影响。不同地区的用途有所区别m,在当地需要的话,直接出示证明即可,在内地使用,因为都不熟悉,无从识别真伪,网络上也看不到数据,一般情况需要律师的公证。内地家庭小孩为香港籍的情况常见,香港的出生证明内容里有婴儿父母亲信息,可以反映之间的关系,在内地需要用到时用它来作为亲属关系依据,证明要办理的公证取决于当事人的情况。申请人可在出生登记处办理相符的说明来证实孩子在香港出生的事实。也可以选择办理《香港出生证明》来证实事人之间的父母子女关系。也可以作为公证附件,不需要单独出具原件与复印本。近年来香港出生的儿童在内地入读小学的情况不少,有的内地学校需要家长提供父母与子女的亲属关系公证,香港出世纸是此公证书的的申请文件,家长应提前在香港为子女办理明书,满足孩子就读要求。

  Autor
  dwtehf
  Instalări zilnice
  0
  Total instalări
  3
  Rating-uri
  0 0 0
  Creat
  17-09-2021
  Actualizat
  23-09-2021

Publică un script pe care l-ai scris (sau învață a scrie unul)