Greasy Fork is available in English.

1. VIP视频解析和去广告;2.音乐下载;3.获取B站封面;3.购物优惠券;4.百度文库下载;5.图虫、千图网图片下载;6.网盘助手;7.微博[图片|视频]下载;8.知乎助手;9.起点搜书

(1)在视频播放页悬浮VIP按钮,可在线播放vip视频,支持优酷,腾讯,爱奇艺等常用视频网站;(2)音乐搜索解决方案,网易云音乐,QQ音乐,酷狗音乐,酷我音乐,虾米音乐,百度音乐,蜻蜓FM,荔枝FM,喜马拉雅;(3)淘宝,京东优惠券领取功能;(4)百度文库下载功能;(5)图虫付费图片免费下载(tuchong.com)(tuchong.com)千图网图片无水印下载;(6)网盘助手插件主要功能有:[1]百度网盘、腾讯微云、蓝奏云万能钥匙[2]百度网盘生成并展示下载链接[3]百度网盘分享时自定义提取码;(7)下载微博的图片和视频:(支持LivePhoto、短视频、动/静图(9+),可以打包下载);(8)知乎助手功能介绍:[1].知乎站外链接直接跳转至目标网址,[2].自动展开问题全部信息,同时展示所有回答,[3].去除知乎网页中的广告,[4].知乎网页中短视频下载,[5].解除知乎复制限制-划词复制(鼠标左键划词自动添加到剪切板)【注:支持Tampermonke4.0以上版本】;(9)拒绝高(捆)速(绑)下载;

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2020-07-16 510 10.230
2020-07-15 620 12.164
2020-07-14 689 12.017
2020-07-13 714 12.668
2020-07-12 687 10.299
2020-07-11 841 10.526
2020-07-10 800 12.077
2020-07-09 820 12.138
2020-07-08 993 12.211
2020-07-07 947 12.085
2020-07-06 827 12.533
2020-07-05 847 10.231
2020-07-04 843 10.496
2020-07-03 961 11.934
2020-07-02 980 11.865
2020-07-01 859 11.834
2020-06-30 894 11.935
2020-06-29 1.129 11.916
2020-06-28 1.239 11.923
2020-06-27 1.418 9.923
2020-06-26 1.220 9.051
2020-06-25 930 8.522
2020-06-24 1.074 10.989
2020-06-23 1.033 10.998
2020-06-22 836 11.197
2020-06-21 800 9.171
2020-06-20 938 9.417
2020-06-19 862 10.527
2020-06-18 946 10.594
2020-06-17 922 10.704
Baixar todos os dados como: JSON CSV