Greasy Fork is available in English.

知乎网页助手,5大功能集于一身

功能介绍:1、知乎站外链接直接跳转至目标网址;2、自动展开问题全部信息,同时展示所有回答;3、去除知乎网页中的广告;4、知乎网页中短视频下载;5、解除知乎复制限制-划词复制(鼠标左键划词自动添加到剪切板)【注:支持Tampermonke4.0以上版本】【这可能是功能最全面的知乎助手了】

Instalações no dia

Instalações semanais

Checar atualizações diárias

Dados brutos

Data Instalações Verificar atualizações
2019-10-22 101 8.245
2019-10-21 125 8.871
2019-10-20 116 6.678
2019-10-19 115 6.869
2019-10-18 113 8.228
2019-10-17 102 8.286
2019-10-16 115 8.407
2019-10-15 96 8.464
2019-10-14 114 8.948
2019-10-13 102 6.702
2019-10-12 146 8.250
2019-10-11 122 8.422
2019-10-10 145 8.580
2019-10-09 158 8.529
2019-10-08 149 8.846
2019-10-07 120 6.874
2019-10-06 116 6.122
2019-10-05 125 5.820
2019-10-04 111 5.620
2019-10-03 107 5.331
2019-10-02 99 5.298
2019-10-01 95 5.470
2019-09-30 134 7.362
2019-09-29 148 7.949
2019-09-28 137 6.653
2019-09-27 147 7.865
2019-09-26 144 7.972
2019-09-25 142 7.936
2019-09-24 148 7.967
2019-09-23 138 8.291
Baixar todos os dados como: JSON CSV