Greasy Fork is available in English.

Ulubione by 仙圣

Wyświetlanie wyników dla języka: Polski. Pokaż wyniki dla wszystkich języków.

 1. 字体渲染(自用脚本) JS - 无需安装MacType,优化浏览器字体显示,让每个页面的中文字体变得有质感,默认使用微软雅黑字体,亦可自定义设置多种中文字体,附加字体描边、字体重写、字体阴影、字体平滑、对特殊样式元素的过滤和许可等效果,脚本菜单中可使用设置界面进行参数设置,亦可对某域名下所有页面进行排除渲染,兼容常用的Greasemonkey脚本和浏览器插件。

  Autor
  F9y4ng
  Dziennych instalacji
  107
  Wszystkich instalacji
  57 017
  Oceny
  199 7 0
  Utworzono
  24-11-2020
  Zaktualizowano
  17-09-2022
 2. hao123 JS - hao123导航精简

  Autor
  MirrorAZ
  Dziennych instalacji
  1
  Wszystkich instalacji
  1 257
  Oceny
  2 0 0
  Utworzono
  22-07-2019
  Zaktualizowano
  03-09-2019
 3. 自动封禁10天 JS - 把弱智狗封禁10天

  Autor
  lupohan44
  Dziennych instalacji
  0
  Wszystkich instalacji
  650
  Oceny
  8 1 0
  Utworzono
  28-02-2017
  Zaktualizowano
  27-08-2017

Opublikuj swój skrypt (lub dowiedz się, jak go napisać)