Greasy Fork is available in English.

html2canvas 1.4.1

Allow you to convert html to canvas

Ten skrypt nie powinien być instalowany bezpośrednio. Jest to biblioteka dla innych skyptów do włączenia dyrektywą meta // @require https://greasyfork.org/scripts/457525-html2canvas-1-4-1/code/html2canvas%20141.js?version=1134363

Autor
Sad-M
Wersja
0.0.1.20230102221347
Utworzono
02-01-2023
Zaktualizowano
02-01-2023
Licencja
Brak licencji

This script should not be not be installed directly. It is a library for other scripts Credits to https://html2canvas.hertzen.com/