Greasy Fork is available in English.

GM_html2canvas

由于原版的html2canvas在对跨域图片获取上总是失败的问题,将跨域改为通过GM_xmlhttpRequest获取

Ten skrypt nie powinien być instalowany bezpośrednio. Jest to biblioteka dla innych skyptów do włączenia dyrektywą meta // @require https://greasyfork.org/scripts/456607-gm-html2canvas/code/GM_html2canvas.js?version=1149607

Autor
WhiteSevs
Wersja
0.0.1.20230214085954
Utworzono
15-12-2022
Zaktualizowano
14-02-2023
Licencja
Brak licencji

将跨域改为通过GM_xmlhttpRequest获取

版本v1.4.1

# 我的设置如下
let options = {
    allowTaint: true,
    logging: true,
    useCORS: true,

}
html2canvas(document.documentElement, options ).then( canvas =>{
  var base64Image = canvas.toDataURL("image/png");

})

如果是自己使用webview定义的GM_xmlhttpRequest,可在onload回调参数中新增一个responseBase64用于图片的base64获取