Greasy Fork is available in English.

SangTacViet Full Reading Page & Auto Collect Items

Thiết lập đọc full màn hình, tự động nhặt bảo trên sangtacviet

Stan na 25-01-2022. Zobacz najnowsza wersja.

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

 • v0.11 15-12-2022

  Cập nhật thêm site sangtacvietfpt.com

 • v0.10 25-10-2022

  Set mặc định màu nền là vàng chanh

 • v0.9 30-07-2022

  Cập nhật lại regex nhận dạng tên miền sangtacviet, bổ sung thêm ip

 • v0.8 11-03-2022

  Cập nhật domain sangtacviet.info

 • v0.7 25-01-2022

  random time tránh phát hiện auto

 • v0.6 25-01-2022

  Thêm cập nhật random thời gian nhặt, tránh bị block auto

 • v0.5 25-01-2022
 • v0.4 25-01-2022

  Thêm link mở tới trang cá nhân để sử dụng luôn

 • v0.3 25-01-2022