Greasy Fork is available in English.

【自用】浏览器看图 for FireFox

针对火狐浏览器:去除火狐自带缩放(改为默认100%大小自动居中) | 可拖拽 | 以鼠标中心缩放 | 限定最小缩放(图片大小和屏幕大小较小值的50%) | 左上角显示缩放比例,点击还原 | 可旋转、水平翻转 | 图片加载完毕后闪烁一次

Autor
heckles
Dziennych instalacji
0
Wszystkich instalacji
214
Oceny
2 0 0
Wersja
2023.04.22
Utworzono
02-07-2021
Zaktualizowano
22-04-2023
Licencja
Brak licencji
Dotyczy