Greasy Fork is available in English.

字体渲染(自用脚本)

让每个页面的字体变得有质感,默认使用苹方字体,附加字体描边、字体阴影、字体平滑等效果,自用脚本不处理外部需求。

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.