Greasy Fork is available in English.

小花仙 快捷放大缩小

对小花仙官网游戏页面新增了快捷的放大缩小的按钮,不需要再用右键菜单慢慢点了。点击放大缩小按钮即可对游戏画面放大缩小。但是移动视野需要从面板的文本框开始拖动,这点需要注意。暂不支持输入放大倍率。

Stan na 2020-11-24 03:27:47 UTC. Zobacz najnowszą wersję.

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

  • v0.3 23-03-2021 新增了移动视野的方向键按钮
  • v0.2 27-11-2020 BSD license
  • v0.1 24-11-2020