Greasy Fork is available in English.

pso2 catalog2table

スク品のメモ蝶とワンクリックでアイテム名コピー

To są wszystkie wersje tego skryptu. Pokaż tylko te wersje, gdzie kod został zmieniony.