Greasy Fork is available in English.

jira日志记录功能增强

可以把英文翻译成中文,并且增加下拉选项选择当前问题阶段的功能

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.