Greasy Fork is available in English.

dアニメをちょっと使いやすく

試作段階

To są wersje tego skryptu, gdzie kod został zaktualizowany. Pokaż wszystkie wersje.

  • v0.2.2 26-01-2021 90秒スキップボタンのバックの方の位置が逆だったのを修正、タッチに反応しなかったのを修正
  • v0.2.1 20-11-2020 タイトル変更検知の方法を修正
  • v0.2 30-10-2020 90秒スキップボタン追加
  • v0.1 21-10-2020