Greasy Fork is available in English.

超星网课biu脚本

自动挂机看尔雅MOOC,支持后台、切换窗口不暂停,视频自动切换,屏蔽视频内的题目,倍速播放、进度条拖动、快进快退

Autor
迷路的小幻蓝
Dziennych instalacji
369
Wszystkich instalacji
52 291
Oceny
5 5 1
Wersja
6.6.6
Utworzono
20-04-2020
Zaktualizowano
20-04-2020
Licencja
MIT
Dotyczy
啊啊啊啊,我的博客
我是杨大哥,王一之的小粉丝
李恒道的小p友,好恶心
我的骗人博客magicblue.cn
不好用的自己改啊。。接口是n多年前的那种
自己试试啊
你没猜错,这就是一个复制粘贴的脚本,有大神改最好了。。呜呜呜
呜呜呜